Våra tjänster

  • Montering – Montering av solavskärmning och inredning
  • Installation – Installation av motorer och styrautomatik
  • Reparation – Yttre och inre solavskärmningar
  • Serviceavtal – Solavskärmningar
  • Rådgivning – Solavskärmning, produktval
  • Projektering – Solavskärmning, inredning
  • Idé till produkt – Unika lösningar och produkter

Privat

Som privatperson får du den erfarenhet och kompetens som krävs för att montera och installera dina nya solskydd på ett fackmässigt och hållbart sätt.

Företag

Som företag har du alltid en stabil samarbetspartner att kontakta. Vi utför allt ifrån mindre invändiga lokalanpassningar till kompletta energi- och miljöbesparande utvändiga helautomatiserade solavskärmningar.

Bygg

Som byggföretag eller projektinköpare så får ni en flitigt anlitad och respekterad samarbetspartner för solskyddsentreprenader i era projekt. Vi har goda referenser hos samtliga av våra uppdragsgivare och beställare. Vi upprättar egna projektanpassade kvalitets-/miljö och arbetsmiljöplaner och arbetar alltid med egenkontroller och checklistor i projekten.

För mer information kontakta oss på 08-530 304 00!